Średnie miesięczne i roczne temperatury powietrza w wieloleciu 1961-1990 na stacjach meteorologicznych  w   Wadowicach i na Leskowcu (w ° C)

 

 

 

Stacje meteorologiczne Miesiace Rok
I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII I-XII
Wadowice -2,8 -1,2 2,8 8,0 12,9 15,8 17,2 16,7 13,1 8,5 3,7 -0,5 7,9
Leskowiec -4,2 -3,4 -0,3 4,6 10,1 12,8 14,3 14,1 10,9 6,9 1,2 -2,7 5,4

 

 

 

 

 

 

 

Powrót

 

Położenie | Budowa geologiczna | Rzeźba terenu | Warunki klimatyczne | Wody podziemne | Wody powierzchniowe | Zapora wodna | Gleby | Szata roślinna
Świat zwierząt | Ochrona przyrody | Literatura | Linki